About

                 Vicenç Llorca

CATALÀ

Vicenç Llorca (Barcelona, 1965) és Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en literatura universal i en les relacions entre literatura i cinema, com a creador s’ha dedicat preferentment al conreu literari de la poesia, de l’assaig i de la novel·la.

Com a poeta és autor dels llibres La Pèrdua (Columna, 1987), Places de Mans (Premi Salvador Espriu de poesia jove. Edicions 62, 1989), L’Amic Desert (Premi Ausiàs March. Edicions 62, 1992), Atles d’Aigua (Premi Octubre Vicent Andrés Estellés. Tres i Quatre, 1995), Cel subtil (La Magrana, 1999), Paraula del món. Antologia 1983-2003 (Tres i Quatre, 2004), Ciutats del vers (Premi Benvingut Oliver. Perifèric, 2005), De les criatures més belles (Proa, 2006), L’últim nord (Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot. Bromera, 2008), Les places d’Ulisses. Poesia reunida 1984-2009 (Òmicron, 2010) i Calendari d’instints (Tres i Quatre, 2014).

Els seus poemes han estat musicats, entre altres, per Xavier Baulies (Cel subtil. DiscMedi, 2002); Josep Pascual en l’espectacle amb recitats de l’autor Calendari d’instints  (2012) o Salvador Pané en la suite Silenci i port (2017). És autor també amb el compositor Ivan Capillas de la cantata El viatge de la vida, estrenada a Solsona el 2012 per Camerata Sant Cugat, Polifònica de Tremp i altres corals sota la direcció de Xavier Baulies. Un dels seus poemes, Les mans d’una ciutat es pot llegir sobre un suport escultòric de bronze a la Plaça Catalunya de Santa Coloma de Gramenet.

Com assagista ha publicat, entre altres, els estudis Màrius Sampere. Assaig de revisió del realisme històric (Columna Edicions, 1989), Salvar-se en la paraula. Introducció a la novel·lística de Miquel Àngel Riera (Premi Joaquim Xirau. Edicions 62, 1995); el llibre d’assaig sobre la metàfora i el sentit a la fi de segle L’entusiasme reflexiu (La Magrana, 1997). En col·laboració amb altres autors, l’estudi Panorama de la literatura catalana (Institució de les Lletres Catalanes, 1998) i el manual Literatura universal (Castellnou,1999), amb una nova versió el 2008. Dins l’assaig biogràfic ha donat a conèixer amb dibuixos de Pilarín Bayés el llibre per a infants Petita història de Josep Maria de Sagarra (Mediterrània, 1994) i, en el terreny de l’art, Història dels ulls. La pintura de J.M. Puigmartí (Hotel Estela Barcelona, 1996) i, amb fotografies de Toni Catany, Enric Monjo. La realitat de l’escultura (Lunwerg, 2006).

En el camp de la prosa creativa, és autor de l’obra narrativa En absència de l’àngel (Columna, 2000) i d’un retrat de Catalunya a partir d’una selecció de les seves places en el llibre il·lustrat Places de Catalunya (Lunwerg, 2003), amb fotografies de Domi Mora.

Com a novel·lista, ha publicat Tot el soroll del món (Columna Edicions, 2011) i Aquell antic missatge de l’amor (Columna Edicions, 2018).

Com a traductor, ha fet versions al català de Carson McCullers, Bernardo Atxaga i Jean Cocteau. També els seus llibres han estat traduïts a diverses llengües, com ara el castellà i el gallec. Textos seus es poden llegir també en anglès, francès, italià, hongarès, rus o xinès. Llorca ha publicat articles d’opinió i textos de crítica literària en diaris i revistes i ha participat en programes radiofònics de cultura.

Finalment, ha realitzat en els darrers anys nombroses conferències i presentacions de llibres, alhora que ha col·laborat activament en diverses iniciatives culturals. Entre 1991 i 1996 ha estat Secretari General de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i ha representat la literatura catalana a European Writers’ Council, essent membre de la seva Junta directiva entre 1994 i 1996.

 

CASTELLANO

Vicenç Llorca (Barcelona, 1965) es Doctor en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra y Licenciado en Filosofía y Letras (Filología) por la Universidad Autónoma de Barcelona.  Especialista en literatura universal y en las relaciones entre literatura y cine, como creador se ha dedicado preferentemente al cultivo literario de la poesía, el ensayo y la novela.

Como poeta es autor de los libros La Pèrdua (Columna, 1987), Places de Mans (Premio Salvador Espriu de poesia jove. Edicions 62, 1989), L’Amic Desert (Premio Ausiàs March. Edicions 62, 1992), Atles d’Aigua (Premio Octubre Vicent Andrés Estellés. Tres i Quatre, 1995). La edición en castellano, Atlas de agua, la publicó en Madrid Huerga & Fierro en 1998. Siguieron después Cel subtil (La Magrana, 1999), Paraula del món. Palabra del mundo. Wordwold. Antologia trilingüe 1983-2003 (Tres i Quatre, 2004), Ciutats del vers (Premi Benvingut Oliver. Perifèric, 2005), De les criatures més belles (Proa, 2006), L’últim nord (Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot. Bromera, 2008), Les places d’Ulisses. Poesia reunida 1984-2009 (Òmicron, 2010) i Calendari d’instints (Tres i Quatre, 2014). 

Sus poemas han sido musicados, entre otros, por Xavier Baulies (Cel subtil. DiscMedi, 2002); Josep Pascual en el espectáculo con recitados del autor  Calendari d’instints  (2012) o Salvador Pané en la suite Silenci i port (2017). Es autor también, junto al compositor Ivan Capillas ,de la cantata El viatge de la vida, estrenada en Solsona en 2012 por Camerata Sant Cugat, Polifònica de Tremp y otras corales bajo la dirección de Xavier Baulies. Uno de sus poemas, “Les mans d’una ciutat” se puede leer sobre un soporte escultórico de bronze en la Plaza de Cataluña de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Como ensayista ha publicado los estudios Sampere. Assaig de revisió del realisme històric (Columna Edicions, 1989), Salvar-se en la paraula. Introducció a la novel·lística de Miquel Àngel Riera (Premi Joaquim Xirau. Edicions 62, 1995); el libro de ensayo sobre la metáfora y el sentido en el fin de siglo L’entusiasme reflexiu (La Magrana, 1997). La edición en castellano, El entusiasmo reflexivo, mereció en Madrid en el año 1999 el premio Sial de ensayoEn colaboración con otros autores, ha publicado en catalán, castellano, inglés, francés e italiano el libro de divulgación Panorama de la literatura catalana (Institució de les Lletres Catalanes, 1998) y el manual Literatura universal (Castellnou,1999), con una nueva versión en 2008. En el ensayo biográfico ha dado a conocer con dibujos de Pilarín Bayés el libro para niños Petita història de Josep Maria de Sagarra (Mediterrània, 1994). En el terreno del arte, ha llevado a cabo Història dels ulls. La pintura de J.M. Puigmartí (Hotel Estela Barcelona, 1996), con versión al castellano: Historia de los ojos. La pintura de J.M. Puigmartí. También, y con fotografías de Toni Catany, Enric Monjo. La realitat de l’escultura (Lunwerg, 2006), traducido al castellano en la misma editorial como Enric Monjo. La realidad de la escultura.

En el campo de la prosa creativa, es autor de la obra narrativa En absència de l’àngel (Columna Edicions, 2000) y de un retrato de Cataluña a partir de una selección de sus plazas en el libro ilustrado Places de Catalunya (Lunwerg, 2003), con fotografías de Domi Mora y versiones al castellano (Plazas de Catalunya) y al inglés en Lunwerg.

También es autor como novelista de Tot el soroll del món (Todo el ruido del mundo) en Columna Edicions (2011) y de Aquell antic missatge de l’amor (Aquel antiguo mensaje del amor) en Columna Edicions (2018).

Como traductor, ha hecho versiones al catalán de Carson McCullers, Bernardo Atxaga y Jean Cocteau. También sus libros han sido traducidos a varias lenguas, como el castellano y el gallego. Textos suyos se pueden leer también en inglés, francés, italiano, húngaro, ruso o chino. Llorca ha publicado artículos de opinión y textos de crítica literaria en periódicos y revistas y ha participado en programas radiofónicos de cultura.

Finalmente, ha realizado en los últimos años numerosas conferencias y presentaciones de libros, al mismo tiempo que ha colaborado activamente en diversas iniciativas culturales. Entre 1991 y 1996 fue Secretario General de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, y ha representado la literatura catalana en el European Writer’s Council, siendo miembro de su Junta directiva entre 1994 y 1996.

 

ENGLISH

Vicenç Llorca (Barcelona, 1965) is a Doctor in Social Communication from Pompeu Fabra University and a Degree in Philosophy and Arts (Philology) from the Autonomous University of Barcelona. Specialist in universal literature and in the relations between literature and cinema, as a creator, he has mainly written in the genres of poetry, essay and non-fiction.

Among his poetic works are the books La Pèrdua (The Loss, 1987), Places de Mans (Squares of Hands, 1989), L’Amic Desert (Desert and Friend, 1992), Atles d’Aigua (Water Atlas, 1995), Cel subtil (Subtle Sky, 1999), Paraula del món. Antologia 1983-2003 (Word of the World. Anthology 1983 – 2003, 2004), Ciutats del vers (Cities of Verse, 2005), De les criatures més belles (Of the Most Beautiful Creatures, 2006) and L’últim nord (The Last North, 2008). In 2010 he brought all his poetic oeuvre together in Les places d’Ulisses. Poesia reunida 1984-2009 (The Spaces of Ulysses: Collected Poems, 1984 – 2009). He has received the Salvador Espriu Young Poets’ Prize, the Ausiàs March Prize, the Vicent Andrés Estellés Prize, the Benvingut Oliver Prize and the Vicent Andrés Estellés de Burjassot, among others. One of his poems, “Les mans d’una ciutat” (The Hands of a City) has been engraved in bronze over a sculptured base in the Plaça Catalunya in Santa Coloma de Gramenet.

Among the essays he has published are the studies Màrius Sampere. Assaig de revisió del realisme històric (Màrius Sampere. Essay in Revision of Historical Realism, 1989), Salvar-se en la paraula. Introducció a la novel·lística de Miquel Àngel Riera (Saving Oneself in the Word. Introduction to the Novels of Miquel Àngel Riera, 1995); and an essay dealing with metaphor and sense at the turn of the century, L’entusiasme reflexiu (Reflexive Enthusiasm, 1997). He also contributed with other writers to the collection of Catalan literature Panorama de la literatura catalana (Panorama of Catalan Literature, 1998) and to the guide Literatura universal (Universal Literature, 1999), which was subsequently revised in 2008. He is author, too, of the biographical essay for children Petita història de Josep Maria de Sagarra (Little Story of Josep Maria de Sagarra, 1994), which is illustrated by Pilarín Bayés and, in the domain of art, of Història dels ulls. La pintura de J.M. Puigmartí (A History of Eyes: The Painting of J. M. Puigmatí, 1996) and, with photographs by Toni Catany, of Enric Monjo. La realitat de l’escultura (Enric Monjo: The Reality of Sculpture, 2006).

In the field of creative prose, he is author of the fictional work En absència de l’àngel (In the Absence of the Angel, 2000), and of a portrait of Catalonia, on the basis of a selection of its squares, in the illustrated work Places de Catalunya (Squares of Catalonia, 2003), with photographs by Domi Mora.

In 2011 made his debut as a novelist with “All the noise of the world” (Column Editions). In 2008 he returned to the novel with The old message of love (Column Editions).

He has also translated into Catalan works by Carson McCullers, Bernardo Atxaga and Jean Cocteau. His own books have been translated into several languages including Spanish, Galician, English, French, Italian, Hungarian, Russian and Chinese. Llorca has published opinion pieces and literary criticism in newspapers and reviews and also takes part in cultural programmes on the radio.

Finally, in recent years, Vicenç Llorca has given many lectures and presented a great number of books, while also participating actively in a range of cultural initiatives. Between 1991 and 1996 he was Secretary-General of the Association of Catalan Language Writers, and he has represented Catalan literature at the European Writers’ Council, of which he was a board member between 1994 and 1996.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s